Saturday, 25 May 2019
You are here:

Font Size Changer

Loginสถิตผู้เข้าชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวาน13
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้42
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว37
mod_vvisit_counterเดือนนี้132
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว151
mod_vvisit_counterAll days393814

ความพึงพอใจในการให้บริการผู้ป่วย

ความพึงพอใจในการประกาศขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก
 

 

ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO 9002:2000

24 กันยายน 2542

ได้รับรางวัล  Healing Environment Award

เมื่อปี พ.ศ 2554

ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA

5 กุมภาพันธ์ 2553

modul by : camp26
www.mahavajiralongkorncancercenter.go.th
เอกสารเผยแพร่ PDF Print E-mail
Written by phol   
Monday, 02 November 2015 14:42

Alt


ใบคำร้องขอนำยาหรือเวชภัณฑ์เข้าและออกจากรายการยาและเวชภัณฑ์
22/10/61ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream ขนาดไม่น้อยกว่า 450กรัม จำนวน 4,400กระปุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/10/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีเสอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 1260/2561 การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream ขนาดไม่น้อยกว่า 450กรัม จำนวน 4,400กระปุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22/10/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Urea cream ขนาดไม่น้อยกว่า 450กรัม จำนวน 4,400กระปุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22/10/61ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาCalcium folinate 50mg injection จำนวน 5,000vialและ Calcium folinate 30mg injection จำนวน 2,000via ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/10/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีเสอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 1256/2561 การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50mg injection จำนวน 5,000vialและ Calcium folinate 30mg injection จำนวน 2,000via ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22/10/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Calcium folinate 50mg injection จำนวน 5,000vial และ Calcium folinate 30mg injection จำนวน 2,000via ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22/10/61ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาTamoxifen 20mg tablet จำนวน 10,800กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีเสอราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่ 1258/2561 การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาTamoxifen 20mg tablet จำนวน 10,800กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาTamoxifen 20mg tablet จำนวน 10,800กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาTegafur+Urecil 100/224mg capsule จำนวน 290กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาTegafur+Urecil 100/224mg capsule จำนวน 290กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีเสอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1262/2561 การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur + Urecil 100/224 mg capsule จำนวน 290 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Tegafur + Urecil 100/224 mg capsule จำนวน 290 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levothyroxine 50 mcg tablet จำนวน 700 กล่อง และ Levothyroxine 100 mcg table จำนวน  1,600 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin 40 mg/ 0.4 ml จำนวน 300 syring และ Enoxaparin 60 mg/ 0.6 ml จำนวน 2,900 syring ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อ่านต่อ

04/04/61SLA ปี 2561 (Bone scan) 
04/04/61SLA ปี 2561 การให้บริการเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
06/03/61การตรวจเอกซเรย์เต้านม (Mammogram)
06/03/61การสแกนกระดูก14/11/61
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
25/10/61ประกาศการขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ)
07/10/61ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพิการ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

Last Updated on Monday, 19 November 2018 10:19
 

Mahavjiralongkorn Thanyaburi Hospital

Copyright © 2019 www.mahavajiralongkorncancercenter.go.th. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.